DOKUMENTACIJA

Za vsak stroj in linijo je pripravljen priročniki za uporabo in vzdrževanje. 

Priročnik vsebuje:

napotke za namestitev stroja,

varnostna navodila

opise postopkov vzdrževanja,

opise postopkov odpravljanja napak,

seznam uporabljenih materialov.

sl_SI